EPRD realizuje badanie pracodawców województwa świętokrzyskiego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Podczas dzisiejszego spotkania w siedzibie WUP podpisana została umowa oraz uzgodnione zostały warunki realizacji ekspertyzy pt. „Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim wraz z analizą kluczowych i deficytowych kwalifikacji w branżach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu”. W spotkaniu wzięli udział Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Arkadiusz Piecyk, Wicedyrektor ds. Obsługi Rynku Pracy Pan Cezary Mielczarz oraz Wiceprezes EPRD Pan Zbigniew Włosek.

Badanie będzie obejmowało analizę struktury zatrudnienia. Uwzględniona zostanie także diagnoza zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie. Wskazane zostaną strategie rekrutacyjne stosowane przez świętokrzyskich przedsiębiorstw oraz postawy pracodawców w zakresie inwestowania w rozwój zasobów ludzkich. Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, prowadzone przez świętokrzyski WUP w tym roku skupione będzie ponadto na branżach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu.

W ramach badania będą prowadzone wywiady telefoniczne (CATI) oraz wywiady indywidualne (IDI) z przedsiębiorcami. Zaplanowany jest również panel ekspertów, który posłuży do wypracowania wniosków i rekomendacji z badania. Diagnoza uzyskana dzięki badaniu pracodawców ułatwi podejmowanie skutecznych działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz wskaże potrzeby dotyczące kwalifikacji w branżach o strategicznym znaczeniu dla województwa.

30.03.2016
Podziel się tą stroną: