Konferencja Finalna projektu realizowanego przez EPRD w Bośni i Hercegowinie

12 lutego 2016 w budynku Parlamentu Bośni i Hercegowiny w Sarajewie odbyła się Konferencja Finalna projektu „Nauczanie przedsiębiorczości w systemach edukacyjnych w Bośni i Hercegowinie, etap II”.

W czasie Konferencji reprezentanci instytucji biorących udział w projekcie oraz szersza publiczność zapoznali się z jego głównymi osiągnięciami i rezultatami. Konferencja została zaplanowana tak, by stać się platformą do konsultacji pomiędzy wieloma beneficjentami i interesariuszami. Prezentacje i dyskusje były skupione na dalszym rozwoju nauczania przedsiębiorczości i kolejnych krokach, które należy podjąć po zakończeniu projektu. W Konferencji uczestniczyli zarówno reprezentanci wysokiego szczebla (Ministrowie, Zastępcy lub Asystenci Ministrów, Szefowie Departamentów, Dyrektorzy Agencji lub ich Zastępcy) jak również inni reprezentanci instytucji-beneficjentów projektu.

Przez ostatnie dwa lata działania projektowe służyły wdrażaniu Strategii Uczenia Przedsiębiorczości w Systemach Edukacji Bośni i Hercegowiny (2011 – 2015), wprowadzając je do edukacji formalnej na poziomach 2 (kształcenie średnie – niższy poziom) i 3 (kształcenie średnie – wyższy poziom) Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED), jak również w edukacji nieformalnej jako element uczenia przedsiębiorczości przez całe życie poświęcony wsparciu MŚP. Projekt przyczynił się również do stworzenia i utrzymania relacji pomiędzy szkołami i sektorem biznesowym oraz zinstytucjonalizował partnerstwo na najwyższym szczeblu pomiędzy sektorami edukacji i wsparcia MŚP.

Więcej informacji:
http://europa.ba/?p=40112
http://europa.ba/?p=40193

16.02.2016
Podziel się tą stroną: