EPRD przyczyni się do tworzenia krajowej polityki na rzecz młodzieży w Bośni i Hercegowinie

EPRD będzie kontynuować zaangażowanie w sprawy młodzieży, zainicjowane poprzez uczestnictwo w  niedawno zakończonym projekcie „Młodzież na rynku pracy” w Chorwacji. Tym razem EPRD będzie wdrażać 20-miesięczny projekt „Wsparcie UE w koordynowaniu i wdrażaniu Krajowej Polityki na Rzecz Młodzieży w Bośni i Hercegowinie” jako partner w międzynarodowym konsorcjum. Projekt ma na celu stworzenie warunków dla lepszego i bardziej efektywnego dialogu oraz bardziej funkcjonalnej koordynacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży w Bośni i Heregowinie. Oczekiwane rezultaty projektu to

a) zwiększenie kompetencji Komisji ds. Koordynacji Działań na Rzecz Młodzieży w zakresie realizacji przydzielonych jej zadań,

b) opracowanie platformy służącej do zbierania, oraz poźniejszego monitorowania oraz ewaluacji danych statystycznych dotyczących młodzieży,

c) opracowanie struktur i modeli koniecznych do korzystania z programów unijnych przeznaczonych dla młodzieży, oraz

d) przygotowanie rekomendacji dla przyszłych działań.

04.11.2011
Podziel się tą stroną: