Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

EPRD informuje, iż zakończyło realizację doradztwa biznesowego dla beneficjentów projektu: „Kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia dla osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia”. Projekt finansowany był z programu Phare 2003 „Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia” i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W wyniku udzielonego doradztwa 13 osób, które uruchomiło swoje przedsiębiorstwa, otrzymało dotację na uruchomienie działalności jako refundację części poniesionych wydatków. Łączna suma wypłaconych dotacji wyniosła 68 096,52 Euro (255 164 PLN) a łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez beneficjentów projektu, to kwota 158 287,06 Euro (593 117 PLN).

Wykaz firm, które otrzymały dotację znajduje się <A href=http://www.eprd.pl/files/lista_dotowanych_przedsiebiorstw.doc TARGET=_blank class=projects>-tutaj-</A>

13.10.2006
Podziel się tą stroną: