Utworzenie klastra usługowego ”Grono Targowe Kielce”

Cykl spotkań na temat możliwości utworzenia kieleckiego klastra usługowego zakończył się przyjęciem dokumentu pn. „Koncepcja utworzenia i działalności klastra usługowego „Grono Targowe Kielce”. Na bazie przeprowadzonych konsultacji powołana została Grupa Inicjatywna, której członkowie, w tym EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, dnia 12 września 2006 r., podpisali porozumienie w sprawie utworzenia klastra usługowego pod nazwą „Grono Targowe Kielce”. Koordynatorem działań w okresie rozwoju inicjatywy klastrowej ustanowione zostało Miasto Kielce. Członkowie nowoutworzonego klastra podjęli działania mające na celu jego zinstytucjonalizowanie, jak również wypracowanie wspólnych projektów mogących stać się przedmiotem aplikacji o środki strukturalne UE.

03.10.2006
Podziel się tą stroną: