Badanie pracodawców

EPRD, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, przystępuje do realizacji badania pracodawców województwa świętokrzyskiego. Badanie będzie obejmowało określenie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie, analizę potencjału pracowników świętokrzyskich przedsiębiorstw oraz analizę postaw pracodawców w zakresie inwestowania w rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju pracowników 45 plus.

W ramach badania będą prowadzone wywiady telefoniczne (CATI) oraz wywiady indywidualne (IDI) z przedsiębiorcamiz regionu. Zaplanowany jest również panel ekspertów, który posłuży do wypracowania wniosków i rekomendacji z badania. Diagnoza uzyskana dzięki badaniu pracodawców wskaże obszary wymagające interwencji i ułatwi podejmowanieskutecznych działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Realizacja badania jest szczególnie istota ze względu na instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – powołany na mocy ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 598). KFS stanowi wydzieloną część środków Funduszu Pracy i jest przeznaczony na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących.

27.03.2015
Podziel się tą stroną: