Wizyta studyjna w Finlandii

W okresie od 24 do 30 Października delegacja 23 przedstawicieli chorwackich instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym w poszczególnych gałęziach i sektorach gospodarki, na czele z Agencją ds. Kształcenia Zawodowego, Szkoleń i Edukacji Dorosłych, odwiedziła Finlandię w ramach projektu unijnego „Wdrażanie nowych programów nauczania”, który realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem EPRD.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się w fińskim systemem kształcenia zawodowego, jego metodami oraz najlepszymi praktykami związanymi z innowacją. Uczestnicy w szczególności podzielili się wspólnymi doświadczeniami na następujące tematy:

 • Rola i obowiązki nowoczesnych i innowacyjnych szkół zawodowych;
 • Formy programów nauczania stosowane w kształceniu zawodowym oraz procesach przyjętych do  ich opracowania, wdrażania i modernizacji.
 • Bariery hamujące i czynniki wspierające innowację.
 • Promocja innowacji i integracji w programach rozwoju szkoły / strategiach.
 • Wyniki wprowadzania innowacji w szkołach zawodowych w ostatnich latach.
 • Podział ról i w szkołach w relacji dotyczącej projektów innowacyjnych.
 • Współpraca między szkołami oraz innymi partnerami w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.
 • Doświadczenia gospodarzy w zakresie wprowadzenia dotacji w oparciu możliwości finansowania innowacji, takie jak Europejski Fundusz Społeczny, program Leonardo da Vinci.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili Helsinki i Jyväskylä. Plan wizyty studyjnej obejmował m.in. następujące instytucje:

 1. Fińska Krajowa Rada Edukacji, agencja podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej z szeroką gamą zadań związanych z rozwojem edukacji poprzez przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, kształcenie i szkolenie dorosłych i podstawową edukację w zakresie sztuki.
 2. Omnia, Połączone Instytucje Edukacyjne Regionu Espoo, wielosektorowy, wspólny organ oferujący kształcenie dla młodzieży i dorosłych, które ukończyły szkołę ogólnokształcącą lub zdały egzamin maturalny, w 10 lokalizacjach na obszarze całego Espoo. W ofercie posiada dwadzieścia kwalifikacji zawodowych, dziesiątki zawodowych i specjalnych kwalifikacji zawodowych, szkolenia podnoszące kwalifikacje, praktyki zawodowe oraz warsztaty dla młodzieży.
 3. Konsorcjum Edukacyjne Jyväskylä, jedna z największych instytucji kształcenia zawodowego w Finlandii. Swoje wykształcenie zdobywa tam 6000 młodzieży i do 12.000 dorosłych  studentów rocznie.
 4. Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska Centralnej Finlandii, sprzyja rozwojowi regionalnemu poprzez tworzenie i wdrażanie działań rządu w regionach. Centrum wspiera przedsiębiorczość i funkcjonowania rynku pracy, kompetencje i działalność kulturalną oraz zapewnia bezpieczne i sprawne funkcjonowania transportu, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i ochronę środowiska oraz jest odpowiedzialne za kwestie związane z imigracją siły roboczej.
 5. Politechnika w Jyväskylä, uczelnia o charakterze międzynarodowym z ważną rolą w regionie i całej środkowej Finlandii. Oferuje studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, otwarte studia, kształcenie ustawiczne oraz kształcenie nauczycieli. Utrzymuje w tym samym czasie bliskie kontakty z przedsiębiorstwami i organizacjami z regionu.
 6. Fiński Instytut Badań Edukacyjnych, którego zadaniem ogólnokrajowym jest badanie i ocena rozwoju fińskiego systemu edukacji poprzez przedszkola do szkół wyższych, oraz powiązanie kształcenia zawodowego i akademickiego z pracą zawodową. Dodatkowo zajmuje się współpracą ze szkołami, administratorami edukacji, politykami i mediami, co jest kluczowym elementem w strategii operacyjnej, która ma na celu zwiększenie skuteczności wyników badań.Słuchaj
 7. Konsorcjum Kształcenia Zawodowego Północno Środkowej Finlandii, obejmuje programy studiów: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 8. Fińska Federacja Przemysłu Technologicznego, zapewnia dostępność światowej klasy wiedzy specjalistycznej i umiejętności w obszarach kompetencji, które są ważne dla Finlandii i Europy.
08.11.2010
Podziel się tą stroną: