Wizyta studyjna delegacji z Bośni i Hercegowiny

W ramach projektu aktywizacji ryku pracy w Bośni i Hercegowinie, w dniach 15 do 20 maja bieżącego roku, przebywała w Polsce delegacja przedstawicieli instytucji rynku pracy tego kraju. W skład delegacji weszli: Siniša Veselinović, z Agencji Pracy i Zatrudnienia Bośni i Hercegowiny; Cedo Kovacević, Wiceminister Pracy Republiki Serbskiej; Jasmina Hercegovac, z Ministerstwa Pracy Federacji Bośni i Hercegowiny; Haris Huskić, z Instytutu ds. Zatrudnienia Federacji Bośni i Hercegowiny; Gordana Latinović, dyrektor Instytutu Zatrudnienia Republiki Serbskiej; oraz Mladenko Nenadić, dyrektor Instytutu ds. Zatrudnienia Dystryktu Brčko;

Projekt „Aktywizacja ryku pracy w Bośni i Hercegowinie”, o wartości 1,2 mln EUR, finansowany jest z funduszu przedakcesyjnego (IPA) Unii Europejskiej i wdrażany przez międzynarodowe konsorcjum, któremu przewodzi EPRD. Zadaniem projektu jest rozwój i wzmocnienie kompetencji bośniackich służb zatrudnienia, w szczególności zaś kreowanie i wdrażanie aktywnych instrumentów rynku pracy w Bośni i Hercegowinie.

Spotkania robocze zorganizowane w ramach wizyty studyjnej odbyły się w Warszawie, w Kielcach i w Sandomierzu; delegacja odwiedziła m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Powiatowe Urzędy Pracy w Kielcach i Sandomierzu, organizacje pozarządowe działające m.in. na rzecz aktywizacji rynku pracy oraz wspierające osoby bezrobotne i grupy defaworyzowane (osoby starsze, kobiety, osoby niepełnosprawne, itd.).

Oprócz problematyki tworzenia polityki aktywizacji rynku pracy i praktycznych aspektów jej wdrażania, tak z perspektywy organów administracji państwowej, jak i organizacji lokalnych, przedstawiona została również ogólnokrajowa struktura polskich instytucji rynku pracy, sieć zależności i powiązań między nimi, oraz formy współdziałania i współpracy. Niemniej ważnym aspektem, z którym zapoznała się delegacja, był wpływ polityki i regulacji prawnych wypracowanych przez Unię Europejską na charakter przemian w tym zakresie w Polsce.

25.05.2011
Podziel się tą stroną: