Wizyta przedstawicieli Obwodu Winnickiego

Dnia 23 czerwca 2005 roku w siedzibie EPRD, na zaproszenie Dyrektora Tadeusza Pęczka, z wizytą gościli przedstawiciele delegacji ukraińskiej z Obwodu Winnickiego. W skład delegacji wchodzili deputowani Rady Obwodowej, członkowie Stowarzyszenia Ukraina-Polska w Winnicy, pracownicy oświaty oraz jednostek samorządowych i administracyjnych Ukrainy.

Goście zainteresowani byli doświadczeniami Biura w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych oraz możliwości rozwoju regionu wynikających z prowadzonych projektów i programów europejskich. Dyskusja poza bieżącymi sprawami dotyczącymi funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych oraz ich funkcjonowania w Polsce dotyczyła również możliwości współpracy polsko-ukraińskiej w przyszłości na płaszczyźnie gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.

27.06.2005
Podziel się tą stroną: