Rekrutacja na szkolenia księgowe

Biuro Projektu EFS – Priorytet 2 ”Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” informuje, że prowadzony jest nabór uzupełniający na następujące szkolenia księgowe:

– Pracownik działu finansowo-księgowego,

– Księgowość komputerowa (uproszczona),

– Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Szkolenia prowadzone są w ramach ”Programu Aktywizacji Intelektualnej i Rozwoju Zawodowego Osób Pracujących w Regionie Świętokrzyskim”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tych szkoleniach proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: (041) 345-32-71 do 74 wew. 50 lub 63.

06.02.2006
Podziel się tą stroną: