Koncepcja programowa – Kielecki Inkubator Technologiczny

Na zlecenie Gminy Kielce EPRD opracowuje koncepcję programową, studium wykonalności inwestycji oraz analizę ekonomiczno – prawną dla Kieleckiego Inkubatora Technologicznego.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie najlepiej ocenianych inkubatorów funkcjonujących w Polsce i zagranicą, w ramach koncepcji programowej wskazane zostaną metody działania inkubatora, które byłyby najwłaściwsze dla Kieleckiego Inkubatora Technologicznego, przy uwzględnieniu specyfiki jego uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Opracowanie koncepcji poprzedzą szerokie konsultacje społeczno-instytucjonalne, przeprowadzone podczas konferencji / seminariów i warsztatów, których celem jest poznanie opinii lokalnych środowisk z sektora gospodarczego, akademickiego, naukowego i badawczo-rozwojowego w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru miasta Kielce. Szczegółowe informacje na temat projektu Kielecki Inkubator Technologiczny znajdują się na stronie www.inkubator.kielce.pl

29.03.2007
Podziel się tą stroną: