Jak efektywnie korzystać z funduszy europejskich

W miesiącach sierpniu i wrześniu EPRD przeprowadziło w Chorwacji serię warsztatów, celem których było przeszkolenie oraz wsparcie potencjalnych wnioskodawców programów grantowych w opracowaniu wniosków projektowych, a co za tym idzie zapewnienie wykorzystania funduszy europejskich, a zwłaszcza funduszy IPA, w sposób możliwie najbardziej efektywny. Wsparcie
zostało zapewnione w ramach trzech programów grantowych z dziedziny zatrudnienia: Poprawa dostępu do rynku pracy dla niepełnosprawnych, Wzmocnienie dialogu społecznego, oraz Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju zatrudnienia – etap II.

W warsztatach które odbyły się w trzynastu miastach w Chorwacji, włączając Zagrzeb, Split, Osijek i Dubrovnik, uczestniczyło ponad trzysta osób, nie tylko z Chorwacji, lecz także z zagranicy, m.in. ze Słowenii.

Kolejna seria warsztatów planowana jest na początek roku 2014.

28.10.2013
Podziel się tą stroną: