FWC SIEA 2018

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Konsorcjum pod kierownictwem EPRD wygrało nowy czteroletni kontrakt ramowy – Usługi Wdrażania Pomocy Zewnętrznej (SIEA 2018), Lot 4 – Rozwój społeczny i sieć bezpieczeństwa.

Nasza firma zapewni zatem ekspertyzę w kluczowych obszarach związanych z edukacją, kształceniem i szkoleniem zawodowym, kształceniem ustawicznym, kulturą, integracją społeczną i ochroną, zdrowiem oraz badaniami i rozwojem.

Dzięki znacznemu doświadczeniu uzyskanemu w czasie pracy w kontraktach ramowych Komisji Europejskiej w poprzednich latach, EPRD będzie również partnerem konsorcjów w innych Lotach dotyczących tego Kontraktu Ramowego:

Lot 1 – Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i ich odpornością
Lot 2 – Infrastruktura, zrównoważony wzrost i zatrudnienie
Lot 3 – Prawa człowieka, Demokracja i Pokój
Lot 6 – Innowacyjne finansowanie Rozwoju

Cały zespół jest bardzo podekscytowany i gotowy, by rozpocząć nowy kontrakt i odnieść sukces tak jak podczas poprzednich edycji.

06.06.2018
Podziel się tą stroną: