EPRD wśród 3 konsorcjów wybranych do świadczenia usług w ramach FPI – Instrumentu Wsparcia Polityki Zagranicznej

Z radością informujemy, że potencjał naszego Biura został ponownie doceniony przez Komisję Europejską i niedawno konsorcjum prowadzone przez EPRD podpisało kontrakt ramowy: FPI – Instrument Wsparcia Polityki Zagranicznej Lot 2. Ta dwuletnia umowa ma na celu wsparcie dialogu politycznego między UE i Krajami Partnerskimi w obszarach zawartych w „Europa 2020” oraz usprawnienie relacji gospodarczych i handlowych będących w interesie UE. 

Aby to osiągnąć, Lot 2 skupiony będzie w szczególności na wsparciu eksperckim w następujących dziedzinach:
1) Środowisko, Zasoby naturalne, Bioróżnorodność, Zrównoważona Gospodarka wodna
2) Surowce
3) Energia
4) Zmiany klimatu
5) Mądry, Zrównoważony i Zielony Rozwój
6) Badania, Rozwój i Innowacyjność
7) Handel
8) Przemysł i MŚP
9) Współpraca regulacyjna i harmonizacja standardów
10) Zatrudnienie i polityka socjalna
11) Edukacja i szkolenia
12) Współpraca sądownicza
13) Migracje i Mobilność
14) Polityka zagraniczna/Bezpieczeństwo
15) Zdrowie i Bezpieczeństwo Konsumenta
16) Rozwój regionalny i Integracja
17) Sprawy gospodarcze i finansowe
18) Transport
19) Rządzenie, prawa człowieka i demokracja
20) Zarządzanie kryzysowe
21) Polityka morska
22) Kultura i Kreatywność
23) Turystyka
24) Komunikacja
25) Zbieranie i analiza danych, itd.

Świadczone usługi obejmować będą m.in. studia wykonalności, raporty techniczne, wizyty studyjne, usprawnienie dialogu, monitoring i ewaluację, oraz wszystkie inne działania niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

W ramach zasięgu geograficznego Instrument Wsparcia Polityki Zagranicznej będzie przede wszystkim wsparciem dla partnerów strategicznych UE głównie w następujących regionach: Azja i Pacyfik, obie Ameryki, Rosja, Azja Środkowa i Zatoka Perska.

Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie pierwszych projektów i zapraszamy do śledzenia naszych działań.

29.01.2016
Podziel się tą stroną: