EPRD wdroży nowe programy nauczania w Chorwacji
Z przyjemnością informujemy, że EPRD jako lider międzynarodowego konsorcjum podpisało niedawno kontrakt na projekt IPA: „Wdrożenie nowych programów nauczania” w Chorwacji. EPRD będzie zarządzać projektem oraz współpracować z Agencją Kształcenia Zawodowego i Szkoleń podczas 18-miesięcznej realizacji projektu. Partnerami w konsorcjum są: Uniwersytet w Jyväskylä w Finlandii, European Profiles SA z Grecji oraz Chronos z Chorwacji.

Głównym celem projekt jest ogólne wzmocnienie modernizacji i elastyczności kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w Chorwacji w celu poprawy struktury rynku pracy oraz dostosowania go do zmian strukturalnych w gospodarce Chorwacji zgodnie z prawem wspólnotowym w odpowiednich dziedzinach.

Budżet projektu wynosi 1.065.500,00 €

23.02.2010
Podziel się tą stroną: