EPRD podpisało umowę ramową z ETF

Na początku tego roku EPRD, jako jedna z europejskich firm doradczych, zostało włączone na listę usługodawców w nowej edycji kontraktu ramowego dla Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń (ETF).

Począwszy od 23 Lutego 2010, EPRD będzie otrzymywać od ETF zaproszenia do składania ofert w dziedzinie edukacji i szkoleń w krajach pozaeuropejskich, przeważnie w regionach sąsiadujących, takich jak kraje przygotowujące się do przystąpienia do Unii Europejskiej, kraje CIS, NIS, kraje Afryki Północnej, Środkowego Wschodu i kraje bałkańskie.

Kontrakt podpisany z ETF wygasa po roku, ale może zostać automatycznie wznowiony na kolejny rok, maksymalnie 3 razy.

Jesteśmy przekonani, że bazując na naszym dotychczasowym doświadczeniu możemy odnieść wiele sukcesów w nowej edycji ETF i zachęcamy wszystkich zainteresowanych konsultantów do zarejestrowania się w naszym serwisie, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach.

12.02.2010
Podziel się tą stroną: