EPRD kontynuuje wsparcie dla delegatur UE na całym świecie dotyczące wdrażania Krajowych Planów Działania na rzecz dialogu ze społeczeństwem obywatelskim
W ciągu ostatnich kilku lat miał miejsce dokładny przegląd europejskiej polityki budowania relacji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Komunikat Komisji Europejskiej z 2012 roku zachęcał Delegatury Unii Europejskiej do skonkretyzowania ich strategicznego podejścia do organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tzw. „Krajowych Planach Działania”. Krajowe Plany Działania mają na celu poprawę oddziaływania, przewidywalności i widoczności działań Unii Europejskiej oraz zapewnienie spójności i synergii wsparcia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez różne sektory objęte działaniami zewnętrznymi UE. Plany te mają również na celu stopniowe umocnienie koordynacji i dzielenia się najlepszymi praktykami z Państwami Członkowskimi i innymi aktorami sceny międzynarodowej aktywnymi we wspieraniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
EPRD uczestniczy w tych procesach już od kilku lat i będzie kontynuować swoje działania w ramach nowo podpisanego kontraktu: „Wsparcie delegatur UE w uaktualnianiu, wdrażaniu i monitorowaniu ich Krajowych Planów Działania na rzecz zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego”.
W poprzednich dwóch edycjach projektu EPRD udzieliło wsparcia dla Delegatur UE na całym świecie w opracowaniu 120 Krajowych Planów Działania Pierwszej Generacji, mających na celu aktywizację i podtrzymanie ustrukturyzowanego dialogu i współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Nowy instrument wsparcia zapewni dalsze strategiczne i operacyjne wsparcie dla DG DEVCO w Brukseli oraz Delegatur UE. Jednocześnie, poszerzając zakres działań poprzednich edycji projektu, nowy kontrakt przygotuję również drogę dla Krajowych Planów Działania Drugiej Generacji, zaplanowanych na 2017 r.
Projekt o wartości 2,2 mln € rozpoczyna się w styczniu 2016 i będzie trwał 3 lata. EPRD jest liderem międzynarodowego konsorcjum, którego partnerami są: CIDEAL (Hiszpania), DRI (Niemcy), ECNL (Węgry) i Coalition Factory (Holandia).
10.12.2015
Podziel się tą stroną: