Działania na rzecz tworzenia kieleckiego klastra branżowego

Z inicjatywy Miasta Kielce dnia 24.04.2006 r., w siedzibie Urzędu Miasta Kielce odbyło się spotkanie dotyczące możliwości utworzenia kieleckiego klastra branżowego: „Targi, kongresy, konferencje i usługi towarzyszące”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm i instytucji powiązanych biznesowo i prowadzących swoją działalność w znacznej mierze w obszarze usług okołotargowych.

Na spotkaniu eksperci EPRD zaprezentowali zasady działania klastra, wskazując na grupy potencjalnych partnerów oraz skalę i możliwości wspólnych przedsięwzięć, jak też indywidualnych zamierzeń inwestycyjnych. Zwrócono uwagę na wzrost korzyści gospodarczych i konkurencyjności podmiotów budujących klaster, dzięki poszerzeniu skali i zakresu świadczonych przez nie usług, wspólne wprowadzanie na rynek nowych produktów, zapewnienie większej stabilizacji gospodarczej itp. Na koniec prezentacji przedstawiony został harmonogram działań krótko i długoterminowych, zmierzających do utworzenia klastra branżowego i jego sprawnego funkcjonowania.

Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z inicjatywy podjętej przez Miasto Kielce na rzecz wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, poprzez utworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład klastra branżowego i zadeklarowali chęć aktywnego uczestniczenia w kolejnych spotkaniach i działaniach zmierzających do utworzenia klastra.

27.04.2006
Podziel się tą stroną: