Badanie dotyczące wspierania mobilności pracowników pomiędzy sektorem nauki a sektorem prywatnym na poziomie europejskim

Na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, przez najbliższych 10 miesięcy EPRD będzie realizować badanie dotyczące wspierania mobilności pracowników pomiędzy sektorem nauki a sektorem prywatnym na poziomie europejskim. Celem projektu jest przeprowadzenie studium wykonalności, które oceni czy jest miejsce dla dodatkowych inicjatyw na poziomie UE mających zwiększyć mobilność międzysektorową w Europie i ewentualnie jak miałyby one wyglądać.

Badanie realizowane będzie w 28 krajach Unii Europejskiej, ale analizą objęte zostaną również kraje stowarzyszone w ramach programu Horyzont 2020 (pozostałe kraje europejskie oraz Tunezja, Izrael i Gruzja), a także kraje konkurujące z UE (m.in. Stany Zjednoczone, Japonia i Chiny). EPRD będzie koordynować prace konsorcjum, w skład którego wchodzą partnerzy z Litwy, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Budżet projektu to 291 500 euro.

15.03.2017
Podziel się tą stroną: