Badania i analizy dotyczące innowacyjności regionu Mazowsza oraz przygotowanie raportów w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

Konsorcjum firm EPRD i PSDB rozpoczęło w marcu realizację 7 badań dotyczących innowacyjności województwa mazowieckiego.

EPRD odpowiedzialne jest za opracowanie:

  • Analizy sektora
    firm wysokich i średnio – wysokich technik działających w regionie Mazowsza
  • Analizy rynku
    nowych technologii w regionie Mazowsza
  • Analizy sektorów
    wiedzy w regionie Mazowsza w kontekście smart specialization

Badania realizowane będą w okresie od kwietnia do czerwca 2013 r.

Wszystkim osobom zaproszonym do udziału w wywiadach będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie pomocy w trakcie realizacji poszczególnych ekspertyz.

Poniżej załączamy listy uwierzytelniające do
poszczególnych badań.

http://www.eprd.pl/udostepniane/G-list-polecjacy-sektory-wiedzy.pdf

http://www.eprd.pl/udostepniane/E-list-polecajacy-nowe-technologie.pdf

http://www.eprd.pl/udostepniane/D-list-polecajacy-wysokie-techniki.pdf

09.04.2013
Podziel się tą stroną: