Od września 2017 roku EPRD jest liderem Konsorcjum, które realizuje projekt “Gminy dla Europy”. 26 kwietnia odbyła się w Tiranie konferencja „Gminy Albanii w procesie integracji z Unią Europejską”. W konferencji oprócz przedstawicieli Konsorcjum udział wzięli: Delegatura UE w Albanii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych, burmistrzowie oraz  61 lokalnych koordynatorów Punktów Informacyjnych UE. (więcej…)