Zaproszenie do udziału w konsultacjach wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Po dwóch miesiącach wytężonej pracy Zespołu projektowego i grona ekspertów opracowano wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji (SRK GWŚIR). (więcej…)