W dniu 25 maja odbyło się seminarium on-line podsumowujące dotychczasowe prace nad SRK dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Organizatorem była Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, partner merytoryczny EPRD. Prelegentami byli również Pan Mateusz Przywara reprezentujący Instytut Badań Edukacyjnych oraz Anna Araminowicz (MABEA – partner metodyczny projektu).  (więcej…)