ANKIETA KONSULTACYJNA wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Rolnictwa w Polsce(SRK ROL)

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie niniejszej Ankiety konsultacyjnej, która posłuży celom weryfikacji wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Rolnictwa w Polsce (SRK ROL). Ankieta jest jednym z narzędzi ogólnopolskiego badania jego zgodności z oczekiwaniami interesariuszy sektora.

Pytania odnoszą się do materiałów merytorycznych zawartych w Załączniku do Ankiety konsultacyjnej. Przed wypełnieniem Ankiety bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z nim.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9k5aNyR3ZO7jcBbdvHCfZut4I1CiYpSrTdgb4xbU3EFWRw/viewform?usp=sf_link