Kolejny projekt dla Komisji Europejskiej

Z przyjemnością informujemy, że EPRD rozpoczęło wdrażanie projektu ”Sporządzenie ekspertyzy zewnętrznej na potrzeby opracowania regionalnego programu środowiskowego dla Centralnej Azji (etap identyfikacji i formułowania)”

Projekt rozpoczął się 18 września odprawą w siedzibie Biura Współpracy EuropeAid Komisji Europejskiej w Brukseli. Eksperci uczestniczyli w szeregu spotkań przede wszystkim z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska. Następnie, w drugiej połowie października, nasi eksperci będą wizytować 5 krajów centralnej Azji w celu zdobycia niezbędnych informacji, mających kluczowe znaczenie dla Regionalnej Strategii Pomocy Centralnej Azji na lata 2007-2012 oraz Orientacyjnego Programu dla Centralnej Azji na lata 2007-2012. Głównym owocem pracy konsultantów będzie sporządzenie Ogólnego Planu Działania, który zostanie zaprezentowany w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli w marcu 2008r.

Wartość projektu wynosi 166 180 euro.

26.09.2007
Podziel się tą stroną: