Z przyjemnością informujemy, że EPRD rozpoczęło realizację kontraktu ramowego przyznanego Konsorcjum EPRD w ramach FPI – PSF 2019 Lot 2 „Pomoc techniczna”: „Współpraca UE z Międzynarodowym Sojuszem Słonecznym”, którego budżet wynosi prawie 1 mln. EUR. (więcej…)