Absolwenci uczelni wyższych na rynku pracy – seminarium w Belgradzie

20 kwietnia eksperci EPRD realizujący w Serbii projekt „Kształcenie wyższe i zatrudnienie w Serbii: studium mające na celu stworzenie systemu przekwalifikowania absolwentów w odpowiedzi na potrzeby gospodarki” w ramach Lotu 9 zorganizowali seminarium, na którym wszystkim zainteresowanym instytucjom oraz przedstawicielom Europejskiej Agencji Odbudowy (EAR) zaprezentowane zostały wnioski i rezultaty projektu. Seminarium zorganizowane zostało w siedzibie Uniwersytetu Belgradzkiego.

Seminarium otworzył przedstawiciel EAR, Bernard O’Sullivan, który poinformował zebranych jakie środki Unia Europejska zamierza przeznaczyć na wsparcie Serbii w najbliższych latach. Podkreślił on fakt, iż bez bezpośredniego zaangażowania beneficjentów fundusze te nie przyniosą żadnych widocznych efektów, w związku z czym konieczna jest zbieżność unijnej polityki i priorytetów serbskiej polityki narodowej. Bernard O’Sullivan zaznaczył również, że nie istnieje jeden dokonały model wykorzystania środków unijnych. Team Leader zaprezentował zebranym metodologię, zasięg i rezultaty studium, które zostały wzięte pod uwagę przy opracowaniu Zakresu zadań i obowiązków (Terms of Reference) do przyszłego projektu wsparcia technicznego, który będzie miał na celu wdrożenie w Serbii systemu kursów przekwalifikowujących absolwentów. Swoje prezentacje wygłosili również przedstawiciele serbskich publicznych służb zatrudnienia, biura programu Tempus, pracodawców oraz studentów. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem instytucji zaangażowanych w tematykę projektu. Uczestniczyło w nim ponad 40 osób, w tym przedstawiciel Działu Współpracy Międzynarodowej EPRD.

25.04.2007
Podziel się tą stroną: