Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Wsparcie techniczne dla Rządu Republiki Mauritiusu w opracowaniu strategii w dziedzinie Edukacji i Szkoleń (2008-2020) oraz Planu Wdrożenia (2008-2011)

Kraj:

Mauritius

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Rząd Republiki Mauritiusu

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie strategii dla Mauritiusu w dziedzinie Edukacji i Szkoleń na lata 2008 – 2020, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich krótkoterminowych interwencji strategicznych. Na podstawie dostępnych dokumentów oraz materiałów roboczych eksperci opracują skonsolidowaną strategię dla Rządu w kontekście szerszego programu reform z wykorzystaniem międzynarodowych „dobrych praktyk” oraz przygotują plan wydatków finansowych związanych z wdrożeniem strategii kierując się głównymi priorytetami oraz z uwzględnieniem rocznego budżetu dla sektora edukacji.

Data rozpoczęcia: 2007-10-01

Data zakończenia: 2007-12-31