Karta projektu

Kategoria projektu:

Szkolenia i rozwój kadr,Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Wsparcie Techniczne dla Państwowej Agencji Rezerwy Żywnościowej w Malawi

Kraj:

Malawi

Zleceniodawca:

Delegatura Komisji Europejskiej w Malawi

Beneficjent:

Państwowa Agencja Rezerwy Żywnościowej

Opis projektu:

Malawi zalicza się do najbiedniejszych krajów na świecie. Poziom biedy jest szacowany na 65,3% całej populacji, gdzie na jednego mieszkańca przypada dochód w wysokości 215 USD rocznie, najniższy wskaźnik w południowej części Afryki. Ostatnio przyjęta Strategia Wzrostu i Rozwoju Malawi określa bezpieczeństwo żywnościowe jako najwyższy priorytet dla Rządu Malawi oraz jako warunek wstępny dla rozwoju gospodarczego kraju. Ogólny cel projektu to wsparcie techniczne dla Państwowej Agencji Rezerwy Żywnościowej (NFRA) w celu poprawy zdolności finansowej, technicznej oraz kierowniczej, tak aby Agencja mogła znacznie lepiej funkcjonować oraz wypełniać swoją rolę w poprawie bezpieczeństwa żywności w Malawi. Cele szczegółowe projektu są następujące: - pomoc w wyjaśnieniu oraz udokumentowaniu roli Agencji oraz jej mandatu w systemie bezpieczeństwa żywności oraz regionalnego systemu zbożowego, włączając procedury magazynowania zboża. - wsparcie w opracowaniu wyraźnej i przejrzystej wieloletniej strategii działania dla NFRA wraz z realistycznymi rocznymi celami oraz zadaniami. - bazując na opracowanej wieloletniej strategii działania, opracowanie strategii rozwoju zasobów ludzkich poprzez pomoc w organizacji szkoleń dla personelu w kwestiach finansowych oraz administracyjnych, włączając w to przygotowanie podręczników jeśli będzie to wymagane. - w powiązaniu z wieloletnią strategią działania oraz rozwoju zasobów ludzkich przygotowanie instrukcji do wdrożenia certyfikatu ISO 9000 - wsparcie dla personelu NFRA w przygotowywaniu budżetów, ocen programowych oraz innych dokumentów zgodnie z odpowiednimi procedurami - wsparcie NFRA w organizacji warsztatów, rozpowszechnianiu informacji oraz innych zleceń Ekspert będzie ściśle współpracował z Dyrektorem Generalnym NFRA, Zarządem oraz Rządem Malawi. Ekspert będzie również współpracował z dwoma innymi konsultantami w NFRA (jeden od audytu, drugi od przetargów). Aby uniknąć dublowania działań, eksperci opracują plan synergii w działaniu oraz przejrzysty podział pracy.

Data rozpoczęcia: 2007-08-01

Data zakończenia: 2008-08-31