Karta projektu

Kategoria projektu:

Analizy środowiskowe,Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Ewaluacja Funduszy Powierniczych na Madagaskarze

Kraj:

Madagaskar

Zleceniodawca:

Delegacja Komisji Europejskiej na Madagaskarze

Beneficjent:

Grupa Pożyczkodawców oraz Sekretariat

Opis projektu:

Drugi Program Środowiskowy dla Madagaskaru finansowany jest z pożyczek dużej grupy instytucji międzynarodowych takich jak : Bank Światowy, UNDP, USAiD, niemieckie, francuskie, szwajcarskie, norweskie i japońskie instytucje działające na rzecz rozwoju, szwedzką organizację SIDA, Światowy Fundusz na Rzecz Ochrony Środowiska (FFEM) amerykański Global Environment Fund, niemiecką grupę inwestycyjno-finansową KfW, a także trzy międzynarodowe organizacje pozarządowe : CARE, WWF i Conservation International. Przedstawiciele organizacji i instytucji finasujących Drugi Program Środowiskowy dla Madagaskaru zorganizowały się w Grupę Pożyczkodawców w celu powołania stałej struktury zajmującej się utrzymywaniem więzi i kontaktów pomiędzy samymi uczestnikami a także pomiędzy zaangażowanymi instytucjami a rządem Madagaskaru. Aby zapewnić najlepszą koordynację działań w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności Grupa powołała Sekretariat Pożyczkodawców finansowany poprzez środki płynące z funduszy powierniczych administrowanych przez Bank Światowy. Działalność Sekretariatu obejmuje gromadzenie dokumentacji administracyjnej, finansowej i przede wszystkim wsparcie techniczne dotyczące prac realizowanych w ramach Drugiego Programu Środowiskowego. Obecnie Sekretariat zatrudnia dwie osoby. Jako że fundusze powiernicze kończą swoją działalność 30 czerwca 2007, Grupa Pożyczkodawców postanowiła rozpocząć proces oceny trwałości, efektywności rezultatów i działań, aby zadecydować o ich ewentualnej kontynuacji. W związku z tym Grupa zdecydowała o skorzystaniu z usług niezależnego konsultanta w celu przeprowadzenia obiektywnej ewaluacji funduszy powierniczych na Madagaskarze oraz samej działalności Sekretariatu.

Data rozpoczęcia: 2007-02-01

Data zakończenia: 2007-04-30