Karta projektu

Kategoria projektu:

Szkolenia i rozwój kadr,Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacyjnej oraz opracowanie strategii wsparcia dla Narodowych Systemów Badawczych w krajach Południowej Afryki

Kraj:

Botswana

Zleceniodawca:

Komisja Europejska w Botswanie

Beneficjent:

Sekretariat SADC

Opis projektu:

W ramach programu eksperci uczestniczyli w Fazie 2 i 4 analizy sytuacyjnej w celu zidentyfikowania i przeprowadzenia oceny projektów, oszacowania występujących ograniczeń oraz zarekomendowania strategii wsparcia dla istniejących systemów badawczych w regionie SADC. Konsultanci dostarczyli Sekretariatowi SADC i Delegaturze Komisji Europejskiej wyczerpujących informacji, które będą stanowiły podstawę do przygotowania oraz dalszej realizacji działań dla poszczególnych regionalnych programów badawczych i szkoleniowych oraz utworzenia w przyszłości spójnego regionalnego systemu informacyjnego. Eksperci ściśle współpracowali z sekretariatem SADC oraz Delegaturą Komisji Europejskiej.

Data rozpoczęcia: 2007-01-01

Data zakończenia: 2007-10-31