Karta projektu

Kategoria projektu:

Szkolenia i rozwój kadr,Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Przygotowanie strategii współpracy ramowej dotyczącej uprawy i handlu bananami (SFA) na rok 2006, 2007 i 2008 oraz sporządzenie analizy finansowej dla SFA na rok 2006 dla Dominiki, Grenady i Wyspy Św. Wincentego

Kraj:

Saint Vincent i Grenadyny

Zleceniodawca:

Komisji Europejska w imieniu krajów beneficjenckich

Beneficjent:

krajowy Przedstawiciel Władzy (NAO) na Dominikę, Grenadę oraz Wyspę Św. Wincentego

Opis projektu:

Banany są dominującym rolniczym towarem przeznaczonym na eksport z części wysp archipelagu Małych Antyli, które od lat korzystają z preferencyjnych ulg w ramach porozumienia o wzajemnej współpracy Unii Europejskiej i krajów ACP. W 1993 Komisja Europejska ustanowiła wspólną organizację dla rynku bananowego dla podtrzymywania korzystnej dla obu stron współpracy oraz wspierania dostawców z krajów ACP na wspólnym rynku. Zgodnie z zasadami WTO oraz zmianami międzynarodowych regulacji odnośnie wspólnej organizacji rynku bananowego Rada Unii Europejskiej ustanowiła Special Framework of Assistance (SFA), aby wspierać tradycyjnych dostawców z krajów ACP w dostosowywaniu do nowych warunków na rynku. SFA ma za zadanie prowadzić przez 10 lat techniczne i finansowe wsparcie w celu poprawy konkurencyjności sektora bananowego. SFA wdrożyło już kilka programów wspierających konkurencyjność rolników oraz potencjalnych eksporterów, promocji ekonomicznej oraz rolniczej dywersyfikacji itp. Od 2002 roku SFA zajmuje się w dużej mierze socjalną odnową oraz szeroką ekonomiczną różnorodnością. W ramach adaptacji nowych regulacji rynkowych w 2006 roku i zakończeniem preferencyjnych ustaleń między krajami ACP i UE, część wysp archipelagu Małych Antyli oraz Komisja Europejska chcą uzgodnić wieloroczny program dla SFA na lata 2006-2008. Główne cele projektu to: - identyfikacja oraz przygotowanie wielorocznego programu dla SFA na lata 2006-2008 - szczegółowe opracowanie programu dla SFA na rok 2006 z uwzględnieniem pierwszych działań, które muszą być podjęte w tym roku.

Data rozpoczęcia: 2006-04-01

Data zakończenia: 2006-11-30