Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Opracowanie strategii reformy i dostosowania sektora produkcji cukru do nowej polityki UE na Madagaskarze

Kraj:

Madagaskar

Zleceniodawca:

Delegacja Komisji Europejskiej na Madagaskarze

Beneficjent:

Rząd Madagaskaru

Opis projektu:

Sektor cukru na Madagaskarze w ostatnim okresie przeżywa głębokie trudności. Poziom produkcji spadł z 90 000 ton w roku 1995 do poziomu 25 000 ton w roku 2003. W tym samym okresie zapotrzebowanie wewnętrzne na ten produkt znacznie wzrosło: w roku 1995 wynosiło 89 400 ton, gdy w roku 2004 już 121 750 ton. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb rynku przez krajowych producentów, wynikający ze słabości sektora i nie przestrzegania norm produkcji, spowodował wzrost importu cukru. Na płaszczyźnie wymiany handlowej, Madagaskar nie wykorzystuje kwot eksportowych przyznanych przez UE i USA. Zgodnie z zasadami polityki handlowej UE, luka pozostawiona na rynku cukru zostanie zajęta przez produkcję z innych krajów ACP, co pogorszy dotychczasową pozycję dostawców malagaskich. Dodatkowym zagrożeniem dla eksportu cukru z Madagaskaru na rynek UE jest przyjęta inicjatywa „wszystko poza bronią”, znosząca bariery handlowe pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się. Słabość sektora produkcji cukru i zniesienie kwot handlowych może doprowadzić do całkowitej eliminacji cukru z Madagaskaru z rynku europejskiego na korzyść nowych dostawców, głównie z krajów azjatyckich. Od roku 2005 UE prowadzi proces reform wspólnego rynku dotyczących cukru. Reforma bezpośrednio wpłynie na handel tym produktem z krajami ACP, do których zalicza się i Madagaskar, poprzez obniżenie cen gwarantowanych dla europejskich producentów cukru, a poprzez to obniżając zyski z eksportu. Będąc świadomym negatywnego wpływu reform na gospodarki krajów ACP, Unia Europejska zaproponowała podjęcie działań skierowanych do tych krajów – producentów cukru (dokument SEC (2005)61, 17 styczeń 2005) mających na celu zredukowanie wpływu reformy na ich sytuację gospodarczą. Projekt na Madagaskarze jest realizowany w ramach tych działań poprzez opracowanie strategii pozwalającej na reformę sektora produkcji cukru, która przyczyni się do zaspokojenia popytu wewnętrznego i zewnętrznego, a także produkcji biopaliw. Opracowanie strategii wymaga przeprowadzenia dogłębnej analizy sieci producentów cukru, wskazania potencjalnego wpływu reformy wspólnego rynku rolnego UE (dotyczącej obrotu cukrem), a także precyzyjnego określnia rozwoju sektora produkcji cukru na Madagskarze, dywersyfikacji obszarów uprawy cukru, i możliwości adaptacji reformy i jej wpływu społecznego i gospodarczego na sytuację na Madagskarze.

Data rozpoczęcia: 2006-04-01

Data zakończenia: 2006-05-31