Karta projektu

Kategoria projektu:

Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,Analizy środowiskowe,Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Zarząd Miasta Starachowice Zarząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Beneficjent:

Przedsiębiorcy i mieszkańcy regionu objetego projektem, inwestorzy zainteresowani lokowaniem kapitału

Opis projektu:

Od roku 2001 województwo świętokrzyskie zostało objęte programem spójności społeczno-gospodarczej PHARE, finansującym do 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Celem pozyskania środków z edycji PHARE 2003, miasta Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski podjęły decyzją o wspólnym złożeniu aplikacji. Zarząd miasta Starachowice starał się o uzyskanie dotacji na rozbudowę infrastruktury południowej części miast oraz rozbudowę CWP i Inkubatora Przedsiębiorstw. Zarząd miasta Ostrowiec Świętokrzyski starał się o dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie kompleksu budynków po szkole zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod potrzeby Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej. EPRD przygotowywało kompletną dokumentację i wniosek (fiszkę projektową) do programu PHARE, spójną dla wszystkich wymienionych inwestycji. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie warunków dla inkubowania nowych podmiotów gospodarczych, utworzenia nowych miejsc pracy i poszerzenia obszarów dla rozwoju przedsiębiorczości, usług i budownictwa mieszkaniowego. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej spowoduje podniesienie standardu życia mieszkańców.

Data rozpoczęcia: 2002-03-01

Data zakończenia: 2002-09-30