Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Kalkulacja kosztów systemu ubezpieczeń zdrowotnych - Jordania.

Kraj:

Jordania

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Komisja Europejska

Opis projektu:

Celem projektu będzie opracowanie kalkulacji kosztów systemu ubezpieczeń społecznych w Jordanii, co z kolei przyczyni się do wsparcia wysiłków rządu Jordanii w zakresie: - modernizacji struktur zarządzania systemem ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania kosztów ubezpieczenia zdrowotnego - poprawy polityki i usług zdrowotnych - rozszerzenia powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez oszacowanie kosztów systemu ubezpieczeń zdrowotnych na obszarach wiejskich i miejskich. Projekt realizowany będzie od czerwca do grudnia 2022.

Data rozpoczęcia: 2022-06-16

Data zakończenia: 2022-12-31