Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Wsparcie techniczne dla Sekretariatu Partnerstwa na rzecz Produkcji Szczepionek Afrykańskich (PAVM) w Afrykańskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (Africa CDC)

Kraj:

Etiopia

Zleceniodawca:

Delegatura UE dla Unii Afrykańskiej

Beneficjent:

Delegatura UE dla Unii Afrykańskiej

Opis projektu:

Celem tego projektu jest wysłanie jednego eksperta technicznego w Sekretariacie PAVM do pracy nad strumieniami pracy PAVM, które mają być ustalane wspólnie z Africa CDC. Sekretariat PAVM będzie odgrywał kluczową rolę w zarządzaniu codziennymi działaniami związanymi z koordynacją i wdrażaniem Ramy Działania PAVM. W szczególności ułatwianie ustalania programu i koordynacyjnej roli CDC UA/Afryki. Ekspert pomoże w przygotowaniu dalszego wsparcia Komisji Europejskiej. Projekt będzie wspierał wzmocnienie ustalania agendy i koordynacyjnej roli CDC UA/Afryki w operacjonalizacji ram działania PAVM. Ekspert techniczny dostarczy następującą ekspertyzę zgodnie z konkretnym zadaniem uzgodnionym z Sekretariatem: - Przyczyni się do operacjonalizacji strategii kontynentalnej, aby kierować krajowymi strategiami i planami farmaceutycznymi, aby rozwinąć skalowalny i zrównoważony przemysł produkcji szczepionek poprzez zdefiniowanie priorytetowych chorób, platform i etapów łańcucha wartości, aby osiągnąć 60 procent ambicji w ciągu 20 lat. - Będzie wspierać rozwój szerszego programu dostępu do leków, diagnostyki i technologii medycznych. - Zapewni wsparcie we wdrażaniu konkretnych inicjatyw, które są koordynowane i sterowane przez Sekretariat PAVM. - Zapewni wsparcie krajom w rozwijaniu ich indywidualnych projektów na szczeblu lokalnym oraz wspieranie projektów krajowych w stosownych przypadkach, we współpracy z lokalnymi i globalnymi interesariuszami, zgodnie z wnioskiem PAVM/ACDC oraz w porozumieniu z INTPA G4 i EUD dla UA. - Zapewnienie funkcji łącznikowej po stronie Sekretariatu z Delegaturą UE przy Unii Afrykańskiej i DG INTPA w celu opracowania i wdrożenia inicjatywy Team Europe dotyczącej lokalnej produkcji i dostępu do szczepionek, leków i technologii medycznych w Afryce (MAV+). EPRD będzie realizować ten projekt od czerwca 2022 do czerwca 2023.

Data rozpoczęcia: 2022-06-10

Data zakończenia: 2023-07-12