Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Ocena sektora edukacji w zakresie kształcenia ustawicznego, edukacji specjalnej i kwalifikacji w społeczności Turków cypryjskich (TCc)

Kraj:

Cypr

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Cypr

Opis projektu:

Celem projektu będzie poszerzenie i aktualizacja wiedzy dotyczącej sektora edukacji w społeczności Turków cypryjskich (TCc), co umożliwi planowanie przyszłych projektów w obszarach takich jak kształcenie ustawiczne, kształcenie specjalne, kształcenie uczniów uzdolnionych, oraz kwalifikacje, które stanowią uzupełniające się obszary wsparcia dla zapewnienia trwałości i inkluzywności pomocy udzielanej przez Komisję Europejską dla sektora edukacji. Czas trwania projektu to 12 miesięcy, a działania rozpoczną się w maju 2022 roku.

Data rozpoczęcia: 2022-04-20

Data zakończenia: 2023-08-09