Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

„Ewaluacja finalna programu doskonalenia edukacji ponadpodstawowej w Malawi”

Kraj:

Malawi

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Komisja Europejska

Opis projektu:

EPRD przeprowadzi finalną ewaluację finansowanego przez Komisję Europejską programu „Doskonalenie edukacji ponadpodstawowej w Malawi”, celem którego była poprawa dostępu do edukacji, oraz jakości i zarządzania sektorem edukacji ponadpodstawowej w Malawi. W ramach ewaluacji przeprowadzona zostanie niezależna ocena programu, oraz opracowane zostaną wnioski i rekomendacje, celem poprawy przyszłych działań w sektorze, a w szczególności w zakresie realizacji nowo zatwierdzonego programu ISEM II. Projekt wdrażany będzie w okresie marzec – lipiec 2021.

Data rozpoczęcia: 2021-02-22

Data zakończenia: 2021-07-31