Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

"Ewaluacja finalna programu poprawy dostępu dzieci do edukacji oraz przeciwdziałania pracy dzieci w Egipcie."

Kraj:

Egipt

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Komisja Europejska

Opis projektu:

EPRD przeprowadzi ewaluację finalną programu Poprawy dostępu dzieci do edukacji oraz przeciwdziałania pracy dzieci, celem którego było zwalczanie i przeciwdziałanie pracy dzieci w Egipcie poprzez motywowanie dzieci, i ich rodzin, do edukacji. Ewaluacja oceni stopień osiągnięcia rezultatów programu względem jego założeń, a także dostarczy Komisji Europejskiej oraz innym stronom zainteresowanym rekomendacji, celem poprawy obecnych i przyszłych działań w tym zakresie. Projekt będzie realizowany od marca do maja 2021.

Data rozpoczęcia: 2021-02-25

Data zakończenia: 2022-03-31