Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Pomoc techniczna w celu wsparcia zdolności Krajowej Rady Rozwoju Eksportu Rolnego (NAEB) w zakresie monitorowania realizacji projektów oraz programu „Wyżywienie miast” – Rwanda

Kraj:

Rwanda

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Rwanda

Opis projektu:

EPRD będzie wspierać NAEB w monitorowaniu i zarządzaniu projektami. Zapewni również odpowiednie wsparcie realizatorom projektów oraz bedzie wzmacniac ich kompetencje w celu osiągnięcia celów projektowych, przy współpracy różnymi partnerami, składając sprawozdania do Jednostki Koordynującej Projekt EU-EAC MARKUP (PCU) oraz zapewniając przygotowanie koncepcji i płynne monitorowanie programu „Wyżywienie miast” .

Data rozpoczęcia: 2020-12-21

Data zakończenia: 2023-12-31