Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Ekspertyza w zakresie edukacji w kontekście kryzysu, z naciskiem na równość w szkolnictwie podstawowym i średnim, w celu wsparcia diagnozy sektora edukacji w Libanie

Kraj:

Lebanon

Zleceniodawca:

ETF - Europejska Fundacja Szkolenia

Beneficjent:

ETF - Europejska Fundacja Szkolenia

Opis projektu:

EPRD przeprowadzi diagnozę sektora edukacji w Libanie, celem której będzie identyfikacja kwestii wymagających szczególnej uwagi, a także wypracowanie praktycznych rekomendacji dostosowanych do wymagającej i dynamicznej sytuacji w kraju, szczególnie w kontekście kwestii uchodźców, a także braku stabilności politycznej i głębokiego kryzysu gospodarczego. Projekt w szczególności zorientowany będzie na edukację na poziomie podstawowym i średnim, z naciskiem na równy dostęp do edukacji grup szczególnie narażonych, w tym dzieci uchodźców z Syrii i Palestyny. Projekt rozpocznie się w grudniu 2020 i trwał będzie do lutego 2021.

Data rozpoczęcia: 2020-12-21

Data zakończenia: 2021-06-30