Karta projektu

Kategoria projektu:

Tytuł projektu:

"Pomoc techniczna dla Delegatury UE w Turcji w celu wsparcia DUE w zamówieniach oraz monitorowaniu projektów ESOP" - Turcja

Kraj:

Turcja

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Delegatura Komisji Europejskiej w Turcji

Opis projektu:

EPRD zostało wybrane przez Delegaturę Unii Europejskiej w Turcji, aby zapewnić właściwą i terminową realizację operacji w ramach ESOP IPA II oraz w celu zapewnienia wsparcia technicznego przy ustalaniu priorytetów i ocenie programów i projektów w dziedzinie środowiska i zmiany klimatu w ramach IPA III. Projekt będzie realizowany w okresie od grudnia 2020 do listopada 2021 .

Data rozpoczęcia: 2020-12-09

Data zakończenia: 2021-12-16