Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Końcowa ocena realizacji Konwencji SPRING i projektów z nią związanych oraz formułowanie rekomendacji promujących osiągnięcia w zakresie integracji i integracja zawodowa migrantów i uchodźców w Maroku

Kraj:

Maroko

Zleceniodawca:

Delegatura Unii Europejskiej w Maroku

Beneficjent:

Opis projektu:

Ogólnym celem programu było wspieranie krajowej strategii imigracyjnej i azylowej, w szczególności realizacji polityk publicznych dotyczących przyjmowania i integracji imigrantów w Maroku. Projekt implementowany od 01/10/2020 do 30/06/2021

Data rozpoczęcia: 2020-10-12

Data zakończenia: 2021-07-02