Karta projektu

Kategoria projektu:

Analizy środowiskowe,

Tytuł projektu:

Ocena końcowa programu rozwoju obszarów miejskich w Togo faza 2 (PAUT II)

Kraj:

Togo

Zleceniodawca:

Delegatura Unii Europejskiej w Togo

Beneficjent:

Opis projektu:

Ogólnym celem projektu było zmniejszenie ubóstwa poprzez znaczącą poprawę warunków społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych populacji docelowych obszarów miejskich. Wyniki do osiągnięcia: Oczekiwane rezultaty PAUT II to: Wynik 1 - Powodzie na północ od obszaru portu są traktowane Wynik 2 - Woda deszczowa z okolic położonych na północ od portu jest odprowadzana. Rezultat 3 - Wzmocniono możliwości służb technicznych i administracyjnych MEAHV i ratusza Lomé. Usługi te wydają się być wydajne. Rezultat 4 - Stopa bezrobocia młodych ludzi o niskich kwalifikacjach spada na danych obszarach. Rezultat 5 - Młodzi ludzie są świadomi koncepcji obywatelstwa i szacunku dla dóbr zbiorowych Rezultat 6 - Przeprowadzono badania niezbędne do lepszego poznania sektora

Data rozpoczęcia: 2020-06-01

Data zakończenia: 2020-12-31