Karta projektu

Kategoria projektu:

Szkolenia i rozwój kadr,

Tytuł projektu:

Budowanie potencjału kluczowych agencji rządowych ds. współpracy na rzecz rozwoju - Trinidad i Tobago

Kraj:

Trindad i Tobago

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Rząd i poszczególne ministerstwa

Opis projektu:

Główne cele projektu obejmują: 1. Zwiększenie kadry w kluczowych ministerstwach i departamentach w ramach szeroko rozumianej służby publicznej i społeczeństwa obywatelskiego posiadającej umiejętności niezbędne do formułowania, wdrażania i oceny programów i projektów 2. Wzmocnienie zdolności technicznej Jednostki Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu skutecznego zarządzania współpracą na rzecz rozwoju z Unią Europejską. EPRD zapewni szkolenie w zakresie zarządzania projektami, pisania wniosków o dotacje oraz warsztaty na temat współpracy na rzecz rozwoju. Termin realizacji: kwiecień-listopad 2020 (możliwe przedłuzenie z powodu pandemii koronawirusa)

Data rozpoczęcia: 2019-12-16

Data zakończenia: 2021-04-16