Karta projektu

Kategoria projektu:

Tytuł projektu:

Monitorowanie działan finansowanych na podstawie art. 3 Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju w Afryce Zachodniej i dorzeczu jeziora Czad

Kraj:

Czad

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Opis projektu:

Ogólnym celem usługi była poprawa poziomu rozliczalności i jakości niektórych działań finansowanych przez UE poprzez dostarczenie regionalnemu zespołowi FPI produktów do monitorowania tych działań oraz informacji zwrotnych na temat doświadczeń pod koniec projektu. Szczegółowym celem tego kontraktu była pomoc regionalnemu zespołowi FPI w monitorowaniu niektórych projektów finansowanych na podstawie art. 3 IcSP w regionie Sahelu i w dorzeczu jeziora Czad. Projekt implementowany od 13/12/2019 do 13/12/2020

Data rozpoczęcia: 2019-12-13

Data zakończenia: 2021-07-31