Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Usługi doradcze w zakresie wsparcia dla politechnik na Mauritiusie.

Kraj:

Mauritius

Zleceniodawca:

Delegatura Unii Europejskiej w Mauritiusie.

Beneficjent:

Republic of Mauritius.

Opis projektu:

EPRD będzie wspierać Republikę Mauritiusu w zakresie wzmocnienia jej zdolności monitorowania i funkcjonowania Politechniki Mauritius Ltd. Celem szczegółowym wsparcia będzie przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie umiejętności oraz opracowanie programów nauczania dla politechnik w czterech klastrach (turystyka, ICT, inżynieria, zdrowie); jak również przygotowanie planu strategicznego i planu działania na rzecz politechniki, oraz wsparcie procesu wdrażania planu działania. Projekt będzie realizowany od lipca 2019 do sierpnia 2020.

Data rozpoczęcia: 2019-07-18

Data zakończenia: 2021-06-30