Karta projektu

Kategoria projektu:

Tytuł projektu:

Końcowa ocena programu wsparcia dla rolnictwa i leśnictwa wokół Antananarivo na Madagaskarze

Kraj:

Madagaskar

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Madagaskar

Opis projektu:

Ogólnym celem było wniesienie trwałego wkładu w walkę z ubóstwem na Madagaskarze i ochronę środowiska naturalnego. Jego szczególnym celem była poprawa dochodów producentów w Antananarywie oraz dostęp ludności do bezpiecznego rynku produktów rolnych i energii drzewnej. Projekt implementowany od 11/07/2019 do 10/09/2019

Data rozpoczęcia: 2019-07-15

Data zakończenia: 2020-07-31