Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Pomoc techniczna dotycząca wsparcia wdrażania ETSSP 2014-2020 w Botswanie

Kraj:

Botswana

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Delegatura Unii Europejskiej w Botswanie i Krajach SADC

Opis projektu:

Ogólnym celem projektu jest pomoc w przejściu ze wsparcia z 10 EFR dla wdrożenie ETSSP (Plan strategiczny dla sektora edukacji i szkoleń na lata 2015–2020) na wsparcie z 11 EFR na rzecz reform TVET (Kształcenie i szkolenia techniczne i zawodowe) w Botswanie. Celem szczegółowym jest zwiększenie zdolności jednostki koordynującej ETSSP w ramach Ministerstwa Edukacji Podstawowej do dostosowania programów trzech ministerstw edukacji do realizacji TVET w Botswanie. W szczególności, zapewnienie iż dalsze wprowadzenia oraz realizacja wielotorowego programu reform zostanie bardziej wzmocniona oraz ustanowienia solidnego mechanizmu koordynacji ETSSP we wszystkich trzech ministerstwach edukacji. Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2019 do lutego 2020.

Data rozpoczęcia: 2019-07-17

Data zakończenia: 2020-02-28