Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Gromadzenie danych statystycznych i informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i zatrudnienia w 8 krajach

Kraj:

Azerbejdżan

Zleceniodawca:

ETF

Beneficjent:

Azerbaijan Armenia

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie ETF w celu przetestowania możliwości gromadzenia danych krajowych i informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności oraz zatrudnienia w krajach partnerskich. Prace obejmą kilka etapów takich jak wstępna ocena możliwości gromadzenia danych, kompilacja informacji o krajowych dostawcach danych i mapie krajowych programów zawodowych w poszczególnych krajach, a także efektywnego gromadzenia i weryfikacji informacji zebranych przez ekspertów krajowych dla każdego kraju. EPRD będzie realizowała ten projekt od 01/06/2019 do 30/11/2019.

Data rozpoczęcia: 2019-06-01

Data zakończenia: 2019-11-30