Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Badanie dotyczące przyszłości współpracy rozwojowej w RPA

Kraj:

Republika Południowej Afryki

Zleceniodawca:

Delegatura EU w RPA

Beneficjent:

Delegatura EU w RPA

Opis projektu:

Głównym celem przydziału jest pomoc skarbowi państwa w prognozowaniu ODA. Projekt ten pozwoli zrozumieć, w jaki sposób podejścia i instrumenty ODA wpłynęły na Afrykę Południową od 2000 r. i jak może wyglądać przyszłość. Projekt przedstawi szczegółowy raport na temat przyszłości współpracy rozwojowej w Republice Południowej Afryki. Raport skoncentruje się na lepszym zrozumieniu czynników wpływających na specjalistyczne podejście i instrumenty, a także metodach, które można zastosować, aby uzyskać najlepszą wartość. Zapewni międzynarodowe trendy i dobre praktyki krajów MIC i UMIC, które przeszły z tradycyjnych wpływów oficjalnej pomocy rozwojowej na współpracę rozwojową, a następnie praktyczne przykłady SDG, które mogłyby zostać włączone do przyszłego planowania rozwoju. Wreszcie zajmie się tym, w jaki sposób kwestie związane ze wsparciem krajowym, regionalizmem, konkurencyjnością i połączonym finansowaniem wpłynęły na kraj w ciągu ostatnich 18 lat od powstania AKP. EPRD będzie realizował ten projekt od kwietania do grudnia 2019.

Data rozpoczęcia: 2019-04-15

Data zakończenia: 2019-12-31